0 / 0

E-Scan Ondernemend gedrag

Welkom bij de e-scan Ondernemend Gedrag.
Voor een toelichting raden wij je aan om eerst de informatie te lezen via deze link.

Veel succes!

Stap 1: Je personalia

Vul hier je naam, e-mailadres en school in.

Stap 2: E-Scan Ondernemend gedrag

Beoordeel de 6 aangegeven competenties met een cijfer van 1 t/m 10 waarbij 1 niets is en 10 uitmuntend.

A. Initiatief nemen
Kan uit eigen beweging actie ondernemen of actie in gang zetten i.p.v. afwachten.
0
B. Creativiteit
Kan nieuwe ideeën bedenken, deze uitwerken en analyseren.
0
C. Herkennen en oplossen van probleem
Kan een probleem (h)erkennen en een plan voor een oplossing maken.
0
D. Communiceren
Is in staat om een boodschap effectief en efficiënt te kunnen ontvangen en overbrengen.
0
E. Samenwerken
Kan een gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen aanvullen en ondersteunen.
0
F. Sociale vaardigheden
Kan effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende achtergronden.
0

Stap 3: E-mailadressen andere beoordelaars

Vraag bij voorkeur aan 6 personen (en minimaal 3) in je omgeving om jou anoniem op de 6 competenties te scoren.

Persoon 1:
Persoon 2:
Persoon 3:
TOP