Logistiek

De Handelsroute: Logistiek

De Handelsroute is compleet, praktijkgericht en eigentijds lesmateriaal voor de opleidingen logistiek/groothandel (alle crebo`s/niveau`s, BOL/BBL). Er zijn drie uitgangspunten gekozen voor het lesmateriaal van De Handelsroute: de actuele kwalificatiedossiers, de toetstermen van het Examen Service Systeem (ESS) en het beroepenveld 2014 – 2017.  De combinatie van het lesmateriaal en ons TOTAALconcept (kennis + vaardigheden + doen) vormt de beste weg naar vakmanschap en voorbereiding op de beroepspraktijk voor uw leerlingen.

De Handelsroute bereidt optimaal voor op vakmanschap en de beroepspraktijk:

 1. Kwalificatiedossier is het uitgangspunt inhoud
 2. Geheel afgestemd op de toetstermen van het ESS
 3. Actuele vakinhoud, de huidige stand van zaken in het beroepenveld en die van morgen zijn verwerkt
 4. Veel aandacht voor leesbaarheid en visualisatie van begrippen, infografics, hulpmiddelen in de tekst om het uw leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken
 5. Veel extra additionele elementen om vaardigheden en praktijk te oefenen
 6. Ook als e-book verkrijgbaar of in combinatie
 7. Toetsbank (praktijkopdrachten en proeftoetsen ter voorbereiding op ESS examens)
 8. Gratis PowerPoints per hoofdstuk
 9. Voor docent gratis antwoordboeken
 10. Maatwerk
 11. Extra aanbod i.v.m. ophoging naar 1040 urennorm
 12. Winkelen 3.0

Voor ons zijn logistiek en commercie onlosmakelijk verbonden met retail en ondernemerschap. Ons lesmateriaal beslaat de Entreeopleiding Logistiek alsmede de opleidingen Logistiek Medewerker, Logistiek Teamleider en Logistiek Supervisor.

In onze lesmethode zijn naast de actuele kwalificatiedossiers en toetstermen de actuele trends in het beroepenveld meegenomen, zoals de toenemende integratie van retail en groothandel en de vele snelle veranderingen als centralisatie van processen, ICT en technologie.

Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkelingen van onechannel en multichannel naar omnichannel en de veranderingen die dat met zich meebrengt voor de beroepspraktijk (winkelen 3.0).

In het materiaal zijn aansprekende en uitdagende casi verwerkt.

Ook voor de wereld van de logistiek beschikken wij over een aansprekend train-de-trainer programma. Voor meer informatie, neem contact met ons op!

De lesinhoud kan flexibel worden aangeboden zodat u kunt kiezen wat u nodig heeft. Door de voortdurende input van onze redactie en auteurs is De Handelsroute door en voor het handelsonderwijs.

De Handelsroute is geschreven op de 7 pijlers van onze kernwaarden:

 1. Passie voor beroepsonderwijs
 2. Succes
 3. Actueel
 4. Beroepenveld van morgen
 5. Uitdagend
 6. Compleet
 7. Gemak

De uitwerking van deze kernwaarden ziet u terug in het lesmateriaal van De Handelsroute.

De Handelsroute bestaat uit een 80-tal theorie & praktijkboeken, waaronder ook brancheboeken. De uitgaven zijn per werkproces ingedeeld, en bevatten zowel theorievragen als school - en praktijkopdrachten. Voor docenten zijn de antwoordboeken gratis. Tevens wordt bij elk boek per hoofdstuk een PowerPoint ter beschikking gesteld.

In onze online databank treft u extra opdrachten, aanvullend materiaal, video’s e.d. aan. Met behulp van de online databank kunnen wij u optimaal ondersteunen. De Handelsroute is ook als e-book verkrijgbaar (www.sarphati-ebook.nl).

Profiel van handelsleerling als basis voor indeling

Wij hebben bij de totstandkoming van het lesmateriaal onze doelgroep goed in kaart gebracht. Deze  leerling wordt grosso-modo gekenmerkt door het volgende profiel:

Handelslleerling

 

Uit onderzoek blijkt dat onze doelgroep over het algemeen denkt dat hij al heel wat kan en weet (groen, voelen). Daarom wordt hij het meest uitgedaagd als hij eerst mag doen (rood, doen), waarbij hij ervaart dat hij informatie nodig heeft om te leren en beter te worden (geel, denken).

Onze hoofdstukken beginnen daarom allemaal met een activerende, uitdagende opdracht waarop u dan de theorie van het betreffende hoofdstuk kunt behandelen. Dit is voor de meeste leerlingen van onze doelgroep de meest uitdagende onderwijsvorm. Uiteraard kunt u deze opdrachten overslaan en direct of eerst de theorie behandelen. U heeft zelf alle vrijheid dit aan te passen aan uw situatie en uw leerlingen en niveau!

De Handelsroute gekenmerkt door:

 1. Passie voor beroepsonderwijs
 2. Succes
 3. Actueel
 4. Beroepenveld van morgen
 5. Uitdagend
 6. Compleet
 7. Gemak

 

Passie voor het beroepsonderwijs

Sarphati Educatief is anders dan andere uitgevers. Wij richten ons alleen op het beroepsonderwijs en in het bijzonder op logistiek, commercie, retail en ondernemerschap. Wij geloven in de kracht van de ketensamenwerking. Samen met u hebben wij een passie om het beroepsonderwijs beter te maken. Samen met u werken we gepassioneerd om uw leerlingen optimaal voor te bereiden op de beroepspraktijk en op te leiden tot echte vakmensen.

Wij hechten er daarom ook veel waarde aan om samen met u onze methode te blijven ontwikkelen. Wij luisteren daarom graag naar uw ervaringen, uw opmerkingen, uw suggesties! Deze nemen wij mee in volgende edities.

Wij kennen het beroepsonderwijs van binnenuit, met mensen die zelf uit het beroepsonderwijs komen of nog daarin werkzaam zijn.

Wij willen u en uw leerlingen inspireren en enthousiast maken voor het vak. Wij doen dit niet alleen. Wij zijn voortdurend in contact met het beroepenveld en laten ons bijpraten door experts uit de praktijk, zodat wij weten wat zich afspeelt in het beroepenveld van vandaag én morgen!

 

Wij staan voor uw succes en dat van uw leerlingen

Onze methode is geheel geschreven en afgestemd op het Examen Service Systeem, waarmee u en uw leerlingen zeker weten dat ze optimaal voorbereid zijn op de ESS examens. Een geruststelling voor u en uw leerlingen.

Daarbij hebben wij praktijkopdrachten en toetsen voor uw leerlingen in onze online databank. Tevens treft u daar ook oefenexamens aan!

Het systeem biedt veel mogelijkheden voor praktijkopdrachten: vragen gekoppeld aan theorie, uploaden van werkstukken, foto’s, video’s, etc. mogelijk, leerlingvolgsysteem voor docenten, etc. Een ideale tool voor uitdagende opdrachten en het toetsen van uw leerlingen.

Door ons unieke TOTAALconcept oefent u uw leerlingen niet alleen door kennis maar leert u hen ook vaardigheden. De kennis en vaardigheden kunnen tevens getoetst en geslepen worden in de praktijk. U vindt ons aanbod voor vaardigheid en praktijk training/oefening op onze website: www.sarphati-educatief.nl

 

Actueel

Het lesmateriaal is ingesteld op de actuele kwalificatiedossiers. De werkprocessen en prestatie-indicatoren vormen het uitgangspunt van de theorieboeken en opdrachten. U treft voor in elk boek een lijst met de behandelde werkprocessen aan met verwijzing naar het betreffende hoofdstuk(ken). Achterin het boek en op de website staan de ESS toetstermen gekoppeld per hoofdstuk.

Wij staan voortdurend in contact met het beroepenveld, welke ons niet alleen bij praten over de actuele en toekomstige ontwikkelingen, maar ons van adviezen dienen als het gaat om de inhoud van De Handelsroute. Zo worden wij bijvoorbeeld geadviseerd door KEGA (Retail adviesbureau), Detailresult Groep (o.a. Dirk van der Broek en Dekamarkt) en Kenneth Smit. Ook andere inhoudsexperts zijn betrokken afkomstig uit bijvoorbeeld het recht, logistiek en  criminaliteitspreventie.

 

Het beroepenveld van morgen

Wij volgen voor u niet alleen de actuele ontwikkelingen, maar ook de toekomstige trends. Uw startende leerlingen komen over 2 á 3 jaar op de arbeidsmarkt. In deze snel veranderende wereld is de wereld van vandaag niet meer die van morgen. Uw leerlingen moeten daarom ook over de juiste kennis, vaardigheden en houding beschikken die te maken hebben met die toekomstige trends. Deze hebben wij zoveel mogelijk, voor zover relevant, opgenomen in de methode.

Ook zijn bijvoorbeeld de sectorbeschrijvingen detailhandel en groothandel van het UWV en KC Handel betrokken bij de totstandkoming van de inhoud van ons lesmateriaal.

Om u als docent voortdurend te informeren en te enthousiasmeren over deze toekomstige trends hebben wij speciaal voor u inspiratiesessies! Interesse? Zie onze website of neem contact met ons op onder [email protected].

 

Uitdagend

De Handelsroute is door zijn vele additionele instrumenten voor uw leerlingen uitdagend! Zo zijn de nieuwste trends er in verwerkt als winkelen 3.0 (integratie offline/online, winkelvloer en online), hebben wij bij elk hoofdstuk uitdagende, activerende opdrachten. Hiermee heeft u een instrument om uw theorielessen aan deze opdrachten “op te hangen”. Dit geeft een boeiend begin van de les volgens het concept vanuit doen naar theorie.

Wij hebben veel aandacht besteed aan de lay-out, optimaal lettertype (The Sans), leesbaarheid, veel visuele elementen die begrippen snel duidelijk maken, kleurgebruik dat helpt verbanden te zien en als leidraad uw leerlingen door de theorie heen helpt, infografics, etc. Wij zijn bijzonder trots op het resultaat! Overtuig uzelf. In deze brochure vindt u enkele voorbeelden van de lay-out aan.

Wij geloven in blended learning. U kunt bij ons alles op papier krijgen, maar ook een samenstelling maken tussen papier, elektronisch en online.

Tevens hebben wij een aantal serious games in ons portfolio, welk een uitstekende aanvulling zijn op de theorie. Zo wordt de theorie direct in de praktijk getoetst!

 

Compleet

De Handelsroute bevat zowel theorieboeken als praktijkboeken. Ons TOTAALconcept helpt u als docent uw leerling optimaal uit te dagen en te inspireren (zie www.sarphati-educatief.nl).

De Handelsroute omvat alle werkprocessen, prestatie-indicatoren en toetstermen voor Logistiek, Commercie, Handel en Ondernemerschap. Het lesmateriaal is concentrisch opgebouwd. Dit aanbod is beschikbaar voor alle niveaus, zowel voor BOL als BBL leerlingen.

 

Gemak voor u als docent

Uw gemak hebben wij in het bijzonder op het oog. Bij ieder boek zijn voor u als docent per hoofdstuk  gratis PowerPoints beschikbaar. Deze zijn zo opgesteld dat u zelf alle vrijheid heeft daar eigen slides aan toe te voegen. Maximale flexibiliteit dus.

Uiteraard zijn er voor u ook gratis antwoordboeken beschikbaar. Tevens bieden wij u de boeken die u gebruikt in uw lessen gratis als e-book aan.

Mocht u behoefte hebben aan specifieke content afgestemd op uw situatie, dan zijn wij u graag van dienst met maatwerk. Al onze content is in werkprocessen opgeslagen per niveau. Hieruit kunnen wij eenvoudig samen met u maatwerk leveren. Uw logo en huisstijl van de school worden vanzelfsprekend hierin opgenomen.

Om u te helpen uw lessen te optimaliseren hebben wij verschillende train-de-trainer programma’s voor u. Bijvoorbeeld de training Van Idee Tot Conversie waarbij u alles leert over de wereld van webshop. Tevens beschikken wij in ons aanbod over een aantal inspiratiesessies waarbij u door onze inhoudsexperts wordt bijgepraat over nieuwe ontwikkelingen. Denk hier bijvoorbeeld aan de ketensamenwerking tussen logistiek en retail, webshop, retailtrends, persoonlijke verkoop, e.d.

Wij wijzen u tenslotte ook op ons uitgebreide aanbod voor de uitbreiding naar de 1040 urennorm. Veel onderwijsinstellingen hebben moeite om hier een zinvolle invulling aan te geven. Wij hebben een zinvol aanbod dat aansluit bij het toekomstige beroepenveld van uw leerlingen. Interesse? U vindt ze op onze website: www.sarphati-educatief.nl

 

Visuele leesbaarheid & opzet

Wij hebben veel aandacht besteed aan de lay-out om uw leerling te helpen bij zijn/haar studie. Steeds meer leerlingen hebben moeite met lezen van grote stukken tekst. De jeugd van vandaag de dag is meer dan ooit visueel ingesteld. In ons basisontwerp van de methode hebben wij daarom zowel op het punt van de leesbaarheid als op het punt van studiehulp enkele zaken doorgevoerd:

-          optimaal lettertyp (The Sans), leesbaarheid (ook voor dyslectische leerlingen),

-          veel visuele elementen die begrippen snel duidelijk maken (jeugd is visueel ingesteld),

-          kleurgebruik dat helpt verbanden te zien en als leidraad uw leerlingen door de theorie heen helpt,

-          infografics, die helpen snel zich te oriënteren en waarbij abstracte lesinhoud eenvoudig visueel wordt gepresenteerd,

-          Etc.

Het ontstane resultaat is zeer onderscheidend. U treft hieronder een aantal voorbeelden aan.

Figuur 1 CF     Figuur 2 CF

Figuur 3 CF

 

E-books

Onze boeken zijn allemaal – naast de papieren versie - te verkrijgen als e-book. Hiermee kunt u als docent de tekst projecteren op uw digibord. Deze e-books zijn voor u als docent gratis. Ook is een combinatie mogelijk van papieren boek en e-book, zowel voor docent als student. Ons aanbod treft u aan op: www.sarphati-ebooks.nl

 

Toetsbank

In onze toetsbank hebben wij een online systeem voor de toetsing en oefenstof van uw leerlingen. Vragen, opdrachten, e.d. welke desnoods met foto’s en video’s (upload) gemaakt kunnen worden. U als docent kan desgewenst uw leerlingen hierbij volgen. Tevens zijn de vragen verbonden met tekst, zodat de leerlingen snel hun kennis kunnen opdoen, indien men de vraag niet in een keer kan beantwoorden. Kortom: ene ideaal toetsinstrument voor de voortgang van uw leerling.

Meer informatie: https://24boost.nl/

 

PowerPoint

Wij leveren per hoofdstuk, voor u als docent, gratis PowerPoints mee. Deze zijn zo ingericht dat u de flexibiliteit houdt om uw eigen lesstof er in aan te brengen.

Kortom:

 • Samenvatting per boek
 • Zelf dia’s toevoegen
 • Ideaal voor lesvoorbereiding
 • Ondersteunend, activerend en inspirerend
 • Gratis

 

Maatwerk

Onze content is in werkprocessen opgeslagen. Een ideaal uitgangspunt voor maatwerk! Stel zelf uw content samen en schaf alleen dat aan wat u werkelijk gebruikt! Wij adviseren u graag!

 

1040 urennorm

Komend jaren gaat de urennorm omhoog. Een uitdaging voor u om deze uren zinvol in te vullen. Wij hebben een zinvol aanbod dat aansluit bij het toekomstige beroepenveld van uw leerlingen! Vraag ons!

Enkele voorbeelden:

 • Webshop
 • Duurzaam & Fair ondernemen
 • Winkelsafari’s
 • Ondernemend Gedrag, Oriëntatie op Ondernemerschap en Certificaat Ondernemerschap
 • Serious games

Zie voor ons volledige aanbod onze website: ww.sarphati-educatief.nl.

 

Winkelen 3.0

De wereld van het toekomstige beroepenveld van uw leerlingen verandert razendsnel. Denkt u  bijvoorbeeld aan de ketensamenwerking tussen logistiek en retail, de invloed van technologie en de manier waarop mensen willen winkelen. We denken niet meer in concepten als offline + webshop maar in geïntegreerde concepten van off- & online strategie. Daarmee is de eenzijdige focus op webshop voor ons ook achterhaald. De klant oriënteert, informeert zich en koopt via verschillende media. De werknemer van morgen is niet meer die van vandaag. U zult op deze trends en ontwikkelingen moeten inspelen binnen uw onderwijs. Wat wij het winkelen 3.0 noemen, is geïntegreerd in onze lesmethode. Echter heeft Sarphati Educatief een apart boek hierover uitgebracht die u kunt gebruiken binnen uw onderwijs om uw leerlingen te inspireren en voor te bereiden op de wereld van morgen.

U kunt het boek apart bestellen via onze webshop.

TOP