Retail-Skills

Waar Retail tot leven komt

Retail-Skills voor het mbo

Retail-Skills is een lesmethode waar retail tot leven komt. De basis van de methode is gebaseerd op het Retail-skillsprogramma dat bestaat uit 6 skills.

In de store for skills kunnen alle vaardigheden van het werken in een winkel getraind worden. De basis voor het concept is gebaseerd op een integratie tussen de vakken: Nederlands, Engels, commerciële economie, assortimentskennis, bedrijfseconomie en presentatie.

Het doel van Retail-Skills is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt in een gesimuleerde omgeving waarbij de winkelpraktijk centraal staat.

Iets voor u?

Voor informatie over Retail-Skills kunt u contact opnemen met: Gerard Schröder

[email protected]
0318 - 648 522
[email protected]

De 6 skills binnen de methode

Sale-Skills is een training voor studenten met als doel om hun communicatie- en verkoopvaardigheden te verbeteren door middel van professionele video-analyse. Studenten worden getraind in de store for skills, waarbij elke student individueel wordt geobserveerd en geanalyseerd.

Binnen Web-Skills gaan de studenten aan de slag met het ontwerpen van hun eigen webshop volgens het VINC (van idee naar conversie) model. Business-Skills houdt zich bezig met het voorraadbeheer en de administratie van de webshop.

Daarnaast kan Business-Skills worden gesimuleerd in de store for skills.

Speaking-Skills is gericht op het trainen van vaardigheden om zakelijke gesprekken te kunnen voeren zoals een sollicitatiegesprek, beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek en slechtnieuwsgesprek zowel in het Nederlands als in een vreemde taal.

De store for skills wordt door middel van Presentation-Skills volledig ingericht. Kernwoorden zijn hierbij etaleren en het maken van een etalageplan, presenteren van artikelen en het maken van een schappenplan en het sfeervol inrichten van winkelruimtes.

Het bijbrengen van productinformatie van de artikelen uit de store for skills en de webshop staan centraal bij Product-Skills.

Sale Skills

Web Skills

Business Skills

Speaking Skills

Presentation Skills

Product Skills

TOP